Over mij

Frans 2017b
Mijn naam is Frans Coolen (1959)

Na 32 jaar in loondienst bij verschillende organisaties en instellingen, ben ik in 2013 gestart als zelfstandig adviseur en trainer voor mijn eigen bedrijf ‘Into autisme’. Vanuit deze plek kan ik me nog beter richten op mijn ‘core business’: hulp bieden aan mensen met autisme en aan mensen in hun omgeving.

Opgeleid als onderwijzer, ben ik gaan werken in de jeugdzorg bij XONAR. Daar werd ik geraakt door mensen met autisme. Geraakt door hun talenten, maar ook door de bijzondere problemen voor henzelf en hun omgeving. Door trainingen, cursussen, congresbezoeken en vooral door zelf met mensen met autisme en hun ouders te werken, heb ik veel geleerd over Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Dit heb ik kunnen inzetten toen ik gevraagd werd om als teamleider verschillende groepen op te starten voor kinderen en jongeren met autisme. Bij Rubicon Jeugdzorg heb ik gewerkt als Coach ASS voor de autismegroepen en het logeerhuis.

Als projectleider bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) heb ik Autisme Info Centra (AIC’s), te vinden onder de regio informatie, opgericht door het hele land. En onder de vlag van de NVA gaf ik trainingen en cursussen aan vele groepen, waaronder vrijwilligers, professionals, ouders, partners en mensen met autisme. Mijn inzet voor de vereniging en de persoon met autisme, hebben er toe geleid dat ik in 2012 ben benoemd tot ambassadeur van de NVA regio Limburg. Dat vind ik een hele eer.

Onder de vlag van Fundacion Autismo Aruba heb ik 2 jaar achter elkaar op Aruba cursus en lezingen mogen geven aan onderwijzers en ouders. Het was mooi om te zien dat autisme gelukkig daar ook veel aandacht krijgt.

In 2016 heb ik in Suriname (Paramaribo) cursus mogen geven aan onderwijzers van het speciaal onderwijs en de schoolbegeleidingsdienst. Dit op verzoek van PI (Pedologisch Instituut Suriname) en Stichting Propieja Suriname.

Ik durf me nu gerust ‘specialist in autisme’ te noemen. Ervaring opgedaan in de praktijk en inmiddels onderbouwd met een stevig theoretisch fundament. Daarom ben ik uw partner als het gaat om autisme.

Graag tot ziens bij een van mijn trainingen, workshops of lezingen.

Mijn team heeft de workshop ervaren als: Boeiend, afwisselend, interactief, echt een basistraining, verfrissend. Ook de puzzel en de ” fragmenten” werden als een waardevolle aanvulling ervaren. Als trainer was je: gedreven, enthousiast, je had een brede kennis en je bracht het met passie.Mooi dat je de mens/kind centraal stelt en niet het autisme. Hartelijke groet Irma Wildenbeest, teamleider dienstencentrum/dagopvang voor dak- en thuislozen van st. Ontmoeting

Cursus volgen? Bekijk het aanbod of de agenda